Fajkové filtre! Máte to radšej s nimi, či bez nich?

You are currently viewing Fajkové filtre! Máte to radšej s nimi, či bez nich?

Fajkové filtre vznikli ako celkom prirodzená súčasť nevyhnutného inovačného prístupu výrobcov fajok ku potrebám a nárokom moderného fajčiara. Ako všetko nové, aj fajkový filter si hneď na začiatku našiel množstvo svojich priaznivcov, ale aj celý rad tých, ktorí ho až dodnes odmietajú. Ktorá fajka je teda lepšia? Odpoveď na takto položenú otázku je veľmi jednoduché predpovedať podľa toho, ktorému táboru milovníkov fajok na tabak by ste ju položili. Ohľadom fajkového filtra má každá skupina týchto fajkárov v talóne hneď niekoľko nevyvrátiteľných argumentov, ktorými vás budú presviedčať. Jedna strana o jeho zaručenom prospechu – tí druhí zas, samozrejme, o jeho absolútnej zbytočnosti. Kde teda hľadať pravdu?

Ako pôsobia fajkové filtre na chuť tabaku? Názory sa líšia!

Je veľmi ťažké objektívne posúdiť možnosť a schopnosť vplyvu fajkového filtra na chuť fajčeného tabaku. Isté je, že súčasné fajkové filtre sú navrhované a vyrábané tak, aby ich zásah do chuti tabakovej zmesi bol minimálny až žiadny. Ide teda skôr o psychickú záležitosť – fajkový filter je z pohľadu fajkára vnímaný ako nepotrebný a neúčelný medzičlánok medzi ním a horiacim tabakom, ktorý ho oberá o časť pôžitku.

Rôzne druhy fajkových filtrov v dlani

Bolo by skutočne zaujímavé vyskúšať, koľko hoc aj tých najskúsenejších fajkárov by dokázalo naslepo – iba podľa chuti tabakového dymu rozoznať, či je vo fajke práve založený filter. Výsledok takéhoto testu by bol skutočne interesantný, čo poviete?

Fajkové filtre majú viacero tvárí! Poznáte ich všetky?

Špičkový fajkový filter by mal tabakový dym ochladzovať, zbavovať vlhkosti a minimalizovať množstvo jeho škodlivín bez toho, aby nepriaznivým spôsobom zasiahol do jeho kvality a chuti. Podľa spôsobu, akým jednotlivé fajkové filtre pracujú, ich delíme do niekoľkých kategórií. Ktoré to sú?

Absorpčné fajkové filtre

Je to základný typ fajkových filtrov, ktoré využívajú princíp pohlcovania a vsatia toxínov do objemu svojej látky. Na ich výrobu sa najčastejšie používa drevo balzovníka juhoamerického, ktorý rastie v tropických a dažďových lesoch Strednej a Južnej Ameriky. Balzové drevo je najľahšie na svete (!), silne pórovité a má výnimočne nízku hustotu – iba 0,1 až 0,4 g/cm3. Balzový filter zároveň bráni aj prehrievaniu fajky počas fajčenia, pretože tlmí intenzívny a silnejší ťah fajkára.

Rôzne druhy fajkových filtrov a fajkový chladič

Adsorpčné fajkové filtre (priechodné)

Typickým príkladom takéhoto typu fajkových filtrov sú filtre s obsahom aktívneho uhlia. Porézne uhlíky s veľkým aktívnym povrchom adsorbujú (viažu na svoj povrch) zápach, značnú časť karcinogénnych látok (decht a oxid uhoľnatý) a nikotín. Sú omnoho účinnejšie ako filtre klasické – absorpčné. Do tejto skupiny pomôcok by sme mohli zaradiť aj tzv. fajkové kryštály, ktoré fungujú veľmi podobne – filtrujú, chladia a sušia tabakový dym tiež formou adsorpcie. Fajkové kryštály sa dajú použiť vo všetkých druhoch, typoch a veľkostiach drevených fajok. Ukladajú sa vždy v počte niekoľkých kusov pod tabakovú náplň na dno fajkovej hlavičky.

Fajkové chladiče (kondenzátory)

Fajkový chladič je malé kovové zariadenie slúžiace na úpravu vlastností tabakového dymu. Je vyrobený z odolného a antikorózneho eloxovaného hliníka. V prípade fajkového chladiča sa v podstate ani nejedná o klasický filter – považujeme ho skôr len za kondenzačné zariadenie. Na jeho povrchu dochádza ku kondenzácii pár vznikajúcich pri horení tabaku – dym sa tak stáva suchší, chladnejší, jemnejší a lahodnejší.

Rôzne druhy fajkových filtrov

Kondenzát sa sčasti vstrebáva do dreva fajky, alebo po jej naklonení z chladiča vyteká von cez náustok, ale môže byť aj odvádzaný do tabakovej komory fajkovej hlavičky. Filtračná funkcia chladiča je takmer zanedbateľná – efektívne vychytáva vlhkosť, avšak na množstvo nikotínu, dechtu či oxidu uhoľnatého má prakticky nulový vplyv.

Neviete sa rozhodnúť? Žiadne obavy – poradíme vám!

Kúpiť si teda fajku s filtrom, či bez filtra? Váhate a ste na pochybách? Vôbec nevadí – riešenie problému je celkom prosté. V čom spočíva? Väčšina nových drevených fajok na tabak je pre použitie filtra prispôsobená už od výroby. Fajkový filter sa vkladá do náustka a po zložení fajky čiastočne zasahuje až do jej nástavca. Použitie filtra je však voliteľné – sami si vyberiete, či ho použijete, alebo nie. Vyskúšajte najskôr vyfajčiť dávku tabaku z fajky s filtrom. Následne z fajky filter vyberte a ten istý druh tabaku z nej neskôr vyfajčite ešte raz. Potom si už len porovnajte zážitky z oboch fajčení a na základe zistených skutočností sa prikloňte k jednej z alternatív. Je nepochybné, že iba vlastná skúsenosť vám pomôže spoľahlivo zistiť, ktorá z fajok vám skutočne vyhovuje!

Článok pre vás pripravil Vojtech