Fajkový filter a fajkový chladič nie je to isté! Viete, čo majú spoločné a v čom sa líšia?

You are currently viewing Fajkový filter a fajkový chladič nie je to isté! Viete, čo majú spoločné a v čom sa líšia?

Fajkový filter a fajkový chladič sú znamenité a mimoriadne účinné pomôcky slúžiace na zvýšenie kvality fajčenia. Takto nejako by sa dali jednou vetou opísať hrdinovia dnešného článku, ktorí už stabilne patria medzi základný sortiment každého dobrého smoke shopu. Aj napriek tomu, že tieto fajkové doplnky sú pomerne známe, značná časť fajčiarov, najmä tých začínajúcich, si ich dosť často pletie. Netvrdím, že majú v téme úplný hokej, to určite nie. Zo skúsenosti však viem, že nejaké menšie medzery a nedostatky sa vždy nájdu. Spravme si teda vo veci definitívne jasno a pozrime sa spoločne fajkovému filtru a fajkovému chladiču na zúbok. Tu a teraz.

Fajkový filter – milovaný aj zatracovaný

Fajkový filter má od svojho vzniku veľa priaznivcov, ale aj poriadne vysoké číslo zarytých odporcov. Tí druhí spomenutí sa dušujú, že fajkový filter ich oberá o zážitok – údajne skresľuje a mení chuť dymu. Nadšenci fajkových filtrov im zas oponujú, že je to len ničím nepodložený výmysel spiatočníkov, ktorí sa pri fajčení bránia pokroku. Ako zistíte, ktorá z týchto alternatív vyhovuje vám? Jedine tak, že vyskúšate obe a potom ich porovnáte – hovorí sa tomu empirická skúsenosť. Primárnou úlohou fajkového filtra je pohlcovanie vlhkosti a vychytávanie pevných mikročastíc z tabakového dymu prúdiaceho k ústam fajčiara. Dym opúšťajúci fajku je tak suchší, chladnejší a omnoho jemnejší. Čo je však najdôležitejšie, obsahuje menej karcinogénov, škodlivín a splodín horenia, ktoré zostávajú uviaznuté vnútri filtra. Ktoré sú dva základné druhy fajkových filtrov?

Rôzne typy fajkových filtrov

Absorpčné fajkové filtre

Absorpčné fajkové filtre sú staršie a fungujú tak, že vlhkosť a iné tuhé partikuly z tabakového dymu do seba jednoducho vstrebú. Na tento účel sa už roky používa drevo balzovníka juhoamerického, ktoré je pórovité, ľahké a extrémne nasiakavé. (balzové filtre)

Adsorpčné fajkové filtre

Adsorpčné fajkové filtre používajú ako svoju náplň aktívne uhlie. Ako pracujú? Uhlíky vnútri filtra viažu na svojom povrchu nielen vlahu a zápach, ale aj istú časť patogénov – decht, oxid uhoľnatý, rôzne ďalšie toxíny či nikotín. Medzi spotrebiteľmi sú obľúbené tiež adsorpčné fajkové filtre z morskej peny (sépiolitu) alebo fajkové kryštály, ktoré sa pri fajčení ukladajú na dno tabakovej komory. Ak máte možnosť výberu, vždy radšej uprednostnite adsorpciu pred absorpciou – je určite efektívnejšia a spoľahlivejšia než klasická filtrácia.

Fajkový chladič nie je filter! V čom je teda užitočný?

Fajkový chladič je malý kovový predmet z eloxovaného hliníka, ktorý sa pred fajčením vkladá do náustka. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, osobitou pevnosťou a výbornou tepelnou vodivosťou. Aká je jeho úloha vo fajke? Fajkový chladič zbavuje tabakový dym vlhkosti. Celá táto práca spočíva v tom, že para vznikajúca pri horení tabaku sa kondenzuje na jeho povrchu – dym opúšťajúci fajku je preto suchší a pre fajčiara omnoho príjemnejší. A práve tu sa dostávame ku koreňu problému. Niet pochýb, že fajkový chladič je na boj s vlhkom fakt expert, no jeho filtračná schopnosť je nulová. V porovnaní s fajkovým filtrom nemá na obsah jedovatých splodín v dyme absolútne žiadny vplyv a zdravie fajkára je mu, pravdupovediac, celkom ukradnuté. Možno však túto jeho „neschopnosť“ jednoznačne považovať za slabinu, keď práve kvôli nej ho mnohí fajčiari vyhľadávajú? Oceňujú proste naturálnu a ničím nedotknutú chuť tabaku a fajkový filter preto vytrvalo odmietajú.

Fajka na tabak s chladičom, rozsypaný tabak, fajkový príbor

Fajkový chladič zvláda vlhkosť ľavou zadnou! Ako to robí?

Fajkový chladič je modelovaný tak, aby bola s prúdom dymu vždy v kontakte čo najväčšia časť jeho povrchu. Vyzrážaná kvapalina steká po tele chladiča smerom ku hlave fajky, kde pomaly odkvapkáva a vsakuje do dreveného nástavca. Veľké množstvo vzniknutej pary tak zostáva vo fajke a nikdy ju neopustí. Fajčiar si z tohto dôvodu môže každú reláciu vychutnať naplno a bez obavy zo škaredého popálenia jazyka. Trochu inak funguje fajkový chladič v tvare dlhšej dutej trubice. Jeden jeho koniec je zasunutý vo fajkovom náustku, ten druhý siaha až po ústie dymového kanálika do tabakovej komory. Pri fajčení potom kondenzát z rúrky odkvapkáva buď do spaľovacej komory alebo vyteká von z fajky cez náustok. Záleží na tom, do ktorej strany fajku nakloníte.

Fajkový filter verzus fajkový chladič – stručné zhrnutie

Fajkový filter aj fajkový chladič jednoznačne odvádzajú férovú a statočnú robotu – tisíce ich priaznivcov sú toho viac než presvedčivým dôkazom. Či už využívate služby jedného alebo druhého pomocníka, svoju fajku na tabak by ste mali po každom sedení poriadne obriadiť. Po vychladnutí ju rozoberte, dôkladne vyčistite a nechajte v stojane odpočívať minimálne 24 hodín – musí totiž preschnúť. Záverečné resumé dnešnej témy je nasledovné: Fajkový chladič zmierňuje teplotu tabakového dymu tým, že znižuje jeho vlhkosť – fajkový filter s ním robí to isté, zbavuje ho však navyše aj škodlivín, nečistôt a zápachu.